II FORUM
Dni Nauki i Technologii
Polska – Wschód

 

22-24.04. 2009

 

Miejsce: Białystok, Dom Technika NOT

Białowieża, Hotel Żubrówka

 

HEALTH • ICT • ENVIRONMENT and ECO-ENERGY • NMP •

 TRANSREGIONAL CO-OPERATION

 

 

 

 

Pod patronatem Ministrów Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rozwoju Regionalnego, Gospodarki, a także Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Prezydenta Miasta Białegostoku i Marszałka Województwa Podlaskiego odbyło się w Białymstoku i Białowieży II Forum Dni Nauki i Technologii Polska – Wschód (2nd Forum Science and Technology Days Poland – East).

 

W forum, zorganizowanym w dniach 22 – 24 kwietnia 2009, które było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wzięły udział 144 osoby z Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji. Były to osoby reprezentujące sfery B+R, przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, a także przedstawiciele Agend rządowych i samorządu gospodarczego. Krajowi i zagraniczni Uczestnicy, w szczególności z Polski, Ukrainy, Białorusi - przedstawili blisko 60 prezentacji podczas sesji plenarnych oraz – w ramach „warsztatów” i spotkań Brokerage-Event - prawie 60 konkretnych propozycji współpracy w nowych projektach lub wspólnych przedsięwzięciach biznesowych.

 

Organizatorami Dni Nauki i Technologii Polska – Wschód byli:

-       Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji (MWCI) – Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia

-        Politechnika Warszawska

-       Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku

-        Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK)

-        Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT)

-        Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach

-       Lwowskie Centrum Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej (LvCSTEI)

-       Republikańskie Centrum Transferu Technologii (RCTT) Mińsk, Białoruś

 

Forum otworzył Przewodniczący Komitetu Programowego i Organizacyjnego, Pan Wacław J. Białkowski. Po sesji plenarnej poświęconej Partnerstwu Wschodniemu i możliwościom współpracy Polski i UE z krajami Europy Wschodniej, uczestnicy udali się do Białowieży, by tam prezentować konkretne propozycje współpracy w ramach warsztatów tematycznych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), środowiska i eko-energii (Environment and Eco-energy), zdrowia (Health), nowych materiałów i procesów (NMP) oraz współpracy regionalnej (Transregional Co-operation).

 

W tym samym czasie w sąsiednich salach odbywały się także indywidualne spotkania partnerów – Brokerage Event – podczas których uczestnicy, zainteresowani realizacją konkretnych, prezentowanych podczas warsztatów projektów, omawiali zasady ewentualnej współpracy i możliwości komercjalizacji rozwiązań technologicznych lub podjęcia wspólnych projektów. Takich spotkań było ponad 60.

 

Współpraca z partnerami z Europy Wschodniej stanowi priorytet we współpracy międzynarodowej dla uczelni wyższych, jednostek naukowo – badawczych oraz przedsiębiorstw na Podlasiu. Podobne dążenia widoczne są też po stronie wschodnich partnerów. Poprzez II Forum Dni Nauki i Technologii Polska – Wschód nastąpiło rozszerzenie międzynarodowej współpracy polskich zespołów B+R. Na Forum licznie reprezentowana była Ukraina, o której uczestnictwo zadbało bardzo aktywne Lwowskie Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, oraz Białoruś z Instytutem Problemów Informatycznych Białoruskiej Akademii Nauk z Mińska. Wśród polskich uczestników Forum znaleźli się m.in. przedstawiciele AGH, WAT, SGGW, Politechniki Warszawskiej, Częstochowskiej i Białostockiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Wyższej Szkoły Kosmetologii w Białymstoku oraz licznych przedsiębiorstw.

 

Podczas trzydniowego forum zaprezentowano około 60 propozycji projektów współpracy, wiele polskich firm nawiązało kontakty z partnerami z krajów Europy Wschodniej.

 

Bliskość nieskażonej przyrody Puszczy Białowieskiej, piękna pogoda i kryształowe powietrze sprzyjały nawiązywaniu kontaktów biznesowych i zawiązywaniu konkretnych przedsięwzięć.

 

 

Patronat medialny nad Forum sprawowali:

- Przegląd Techniczny

- Portal Innowacji

 

 

Szanowni Państwo,

 

 

Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa na II Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód, które odbędzie się w Białymstoku i Białowieży w dniach 22-24 października 2009 r.

 

Głównym celem Forum jest rozszerzenie międzynarodowej współpracy polskich i europejskich zespołów sfery B+R oraz przedsiębiorstw działających w szczególności w obszarze zdrowia (Health), technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), eko-energii (Eco-energy), środowiska (Environment), nowych materiałów i procesów (NMP) oraz współpracy regionalnej (Transregional Co-operation) z partnerami z krajów Europy Wschodniej.

 

Forum adresowane jest do firm i instytucji sfery B+R, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zainteresowanych komercjalizacją rozwiązań technologicznych i współpracą biznesową w ramach projektów europejskich, przedsiębiorstw innowacyjnych, oferujących nowe technologie, produkty innowacyjne lub propozycje współpracy z sektorem MŚP, przedsiębiorstw, poszukujących nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań oraz firm i instytucji, zajmujących się transferem technologii.

 

W ramach Forum, które będzie doskonałą okazją do tworzenia nowych przedsięwzięć i projektów, przewidziane są sesje, prezentujące wybrane zagadnienia dot. możliwości współpracy w obecnie realizowanych programach współpracy europejskiej, a także oferty możliwości komercjalizacji prezentowanych rozwiązań i współpracy w nowych projektach – w szczególności we współpracy
z Inicjatywą EUREKA.

 

Konferencja odbędzie się w Białowieży, położonej w samym sercu Puszczy Białowieskiej. To wyjątkowe miejsce na styku kultur i religii, otoczone dziewiczą przyrodą. Hotel Żubrówka położony jest na obrzeżach Białowieskiego Parku Narodowego, wpisanego jako jedyny polski obiekt przyrodniczy na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

 

 

Mam nadzieję, że udział w konferencji II FORUM Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód będzie owocnym, a przy okazji i miłym wydarzeniem dla wszystkich uczestników.

 

Czekamy na Państwa w kwietniu w Białymstoku i Białowieży.

 

 

Wacław J. Białkowski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

 

 

Patronat:

  • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Minister Rozwoju Regionalnego
  • Minister Gospodarki
  • Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Prezydent Miasta Białegostoku
  • Marszałek Województwa Podlaskiego

 

 

 

Sekretariat:

Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia

Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4, 15-111 Białystok

tel./faks+48 85 675 00 95, kom. +48 669 242 456, 728 958 050

e-mail: dnt2009@mwci.eu       www.ipw.org.pl      www.mwci.eu      
skype: innowacyjna.polska.wschodnia

 

 

 
Informacje Ogólne
Rejestracja 
Komitety Organizacyjny i Programowy, Komitet Doradczy
Program
Wystąpienia i Plakaty
Informacje Praktyczne

 

 

 

 


 

KOORDYNATOR PROJEKTU

 

 

 

PARTNER PROJEKTU