KAMPANIA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW SFERY B+R

 

Konferencje

 

Współpraca partnerów polskich i z krajów Europy Wschodniej dla rozwoju gospodarki - doświadczenia, nowe wyzwania i możliwości.

 

Miejsce: Warszawa, Mała AULA Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1
Termin: 18 marca 2009 roku, godz. 10.30


            Celem spotkania, w którym wezmą udział przedstawiciele instytucji naukowych i organizacji polskich i zagranicznych od lat uczestniczących z sukcesami we wspólnych projektach współpracy polsko-ukraińskiej i polsko-białoruskiej w obszarze zaawansowanych technologii, jest przedstawienie polskim pracownikom sfery B+R najlepszych praktyk tej współpracy i zaproszenie do wspólnych, dalszych działań.

            Konferencja ma również na celu zapoznanie zainteresowanych udziałem w II FORUM Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód (Białystok, Białowieża 22 - 24.04.2009) z aktualnym stanem przygotowań tego przedsięwzięcia, a także programem i celami, jakie sobie postawili jego organizatorzy.
 

Współpraca:
- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- Partnerzy z Ukrainy
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Eureka
- Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

 

 

Konferencja Podsumowująca

 

Miejsce : Warszawa

Termin : 17-18 listopad 2009 **

 

** termin uzależniony od zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Kampania medialna

-         Artykuły prezentujące dobre praktyki w obszarze wdrożeń nowych technologii do gospodarki („Przegląd Techniczny”, „Innowacje”)

-         Film prezentujący „best practices” we współpracy nauki i gospodarki.

 

Multimedialna wystawa „Innowacje i Technologie dla gospodarki”

 

Miejsce: • Politechnika Warszawska • Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego • 5 uczelni technicznych z województw Polski Wschodniej •

 

Termin: październik - listopad 2009 ** Multimedialna wystawa prezentująca nowe technologie wdrożone do gospodarki.

 

** termin uzależniony od zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

II FORUM DNI NAUKI I TECHNOLOGII

POLSKA-WSCHÓD

 

22-24.04. 2009 Białystok - Białowieża

HEALTH • ICT • ENVIRONMENT and ECO-ENERGY • NMP • TRANSREGIONAL CO-OPERATION

 

Patronat honorowy:


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Minister Rozwoju Regionalnego Minister Gospodarki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Prezydent Miasta Białegostoku Marszałek Województwa Podlaskiego

 

 

W ramach Forum przewiduje się zorganizowanie:

 

1.      Sesji naukowo-technicznych, prezentujących wybrane zagadnienia dot. możliwości współpracy w obecnie realizowanych programach współpracy europejskiej, obejmujących zagadnienia z obszaru zdrowia (Health), technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), środowiska i eko-energii (Environment and Eco-energy), nowych materiałów i procesów (NMP) oraz współpracy regionalnej (Transregional Co-operation)

 

2.       Spotkań w ramach - Brokerage Event, celem których jest podjęcie konkretnej współpracy w wybranych tematach i transfer technologii (organizacja we współpracy z Inicjatywą EUREKA oraz Enterprise Europe Network BISNEP). W skład Brokerage Event wejdą warsztaty, sesja plakatowa i spotkania indywidualne, prezentujące oferty możliwości komercjalizacji prezentowanych rozwiązań, a także współpracy w nowych projektach. Organizatorzy będą służyć pomocą w aranżowaniu spotkań indywidualnych.


 
Organizatorzy:

 

·        Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji (MWCI) – Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia

·        Politechnika Warszawska

·        Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku

·        Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK)

·        Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT)

·        Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach

·        Politechnika Białostocka

·        Lwowskie Centrum Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej (LvCSTEI)

·        Republikańskie Centrum Transferu Technologii (RCTT) Mińsk, Białoruś

 

 

MIEJSCE KONFERENCJI:


„Dom Technika” w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 (środa,22.04. w godz. 10.30 -14.00)
Hotel Żubrówka w Białowieży, ul. Olgi Gabiec 6 (rejestracja od godz. 15.30, 22 kwietnia) WIZYTY STUDYJNE

 

Wizyty studyjne prezentujące działalność zagranicznych Centrów Transferu Technologii i centrów informacji naukowej oraz dobre praktyki zagraniczne i możliwości współpracy nauki i biznesu.


Rosja
Termin: IV kwartał 2009


Szwecja
Termin: IV kwartał 2009

 

 

 


 

KOORDYNATOR PROJEKTU

 

 

 

PARTNER PROJEKTU