Budowa wśród pracowników sfery B+R świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym z wykorzystaniem najlepszych praktyk współpracy uczestników II FORUM Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód 2009

 

      PROJEKT KOORDYNOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE INNOWACYJNA POLSKA WSCHODNIA W PARTNERSTWIE Z POLITECHNIKĄ WARSZAWSKĄ


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

     

Okres realizacji projektu: 01.07.2008 – 31.10.2009


Kierownik projektu: Wacław J. Białkowski
Koordynator Współpracy: Urszula Kaplińska
Koordynator Regionalny (Warszawa): Adam Doliński

 

Cel Projektu


            Zadaniem projektu jest podniesienie świadomości i zainteresowania pracowników sfery B+R, w szczególności z uczelni technicznych Polski Wschodniej oraz Politechniki Warszawskiej możliwościami efektywnej współpracy w zakresie wdrażania osiągnięć naukowych w gospodarce poprzez zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk współpracy pracowników ośrodków naukowych z centrami transferu technologii i przedsiębiorcami.
Projekt skierowany jest do pracowników sfery B+R.


 

KOORDYNATOR PROJEKTU

 

 

 

PARTNER PROJEKTU