Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia i Politechnikę Warszawską - Centrum Transferu Technologii

 

Działanie 4.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Budowa wśród pracowników sfery B+R świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym z wykorzystaniem najlepszych praktyk współpracy uczestników II Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód 2009

 

 

Dobiegła końca realizacja projektu: „Budowa wśród pracowników sfery B+R świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym z wykorzystaniem najlepszych praktyk współpracy uczestników II FORUM Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód 2009”. Projekt, koordynowany przez Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia w partnerstwie z Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej, realizowany był przez 17 miesięcy, począwszy od 01 lipca.2008 r.


Celem projektu było podniesienie świadomości i zainteresowania pracowników sfery B+R, w szczególności z uczelni technicznych Polski Wschodniej oraz Politechniki Warszawskiej możliwościami efektywnej współpracy w zakresie wdrażania osiągnięć naukowych w gospodarce poprzez zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk współpracy pracowników ośrodków naukowych z centrami transferu technologii i przedsiębiorcami.

Podczas realizacji działań w projekcie współpracowaliśmy m.in. z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, partnerami ukraińskimi i białoruskimi, Inicjatywą EUREKA, Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, „Przeglądem Technicznym”.

W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące działania:

 1. W dniu 18 marca 2009 r. w Warszawie odbyła się konferencja, poprzedzająca II Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód, zatytułowana „Współpraca partnerów polskich i z krajów Europy Wschodniej dla rozwoju gospodarki – doświadczenia, nowe wyzwania i możliwości”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wyższych uczelni, jednostek B+R, przedsiębiorcy z Polski, Ukrainy i Białorusi. Celem spotkania była prezentacja rezultatów I Forum, przedstawienie założeń II Forum i przykładów dobrych praktyk w obszarze wdrożeń nowych technologii do gospodarki.

   

 2. Przygotowane zostały 2 wkładki do „Przeglądu Technicznego”. Pierwsza z nich, wydana w czerwcu 2009 r., prezentowała dobre praktyki w obszarze wdrożeń nowych technologii do gospodarki oraz rezultaty II Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód, druga – przygotowana w listopadzie 2009 r. – oprócz prezentacji dobrych praktyk zawierała relacje z wizyt studyjnych w Rosji i Szwecji i z konferencji podsumowującej projekt. „Best practices” we współpracy nauki i gospodarki oraz rezultaty projektu prezentuje także film oraz multimedialna prezentacja wystawiennicza.

   

 3. W ostatnim kwartale realizacji projektu odbyła się multimedialna prezentacja wystawiennicza, wykorzystująca plakaty, filmy i techniki multimedialne. Prezentowana była na Politechnice Warszawskiej, w siedzibie Innowacyjnej Polski Wschodniej i w 4 uczelniach technicznych województw Polski Wschodniej (Politechniki: Białostocka, Rzeszowska, Lubelska oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
   

 4. W dniach 22-24 kwietnia 2009 r. w Białymstoku i Białowieży odbyło się II Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód. Celem Forum było rozszerzenie współpracy polskich i europejskich zespołów sfery B+R i przedsiębiorstw w szczególności w obszarze zdrowia (Health), technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), środowiska (Environment) oraz współpracy regionalnej (Transregional Co-operation) z partnerami z krajów Europy Wschodniej. W Forum uczestniczyły osoby reprezentujące sfery B+R, przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, a także przedstawiciele Agend rządowych i samorządu gospodarczego. Krajowi i zagraniczni Uczestnicy, w szczególności z Polski, Ukrainy, Białorusi - przedstawili blisko 60 prezentacji podczas sesji plenarnych oraz – w ramach „warsztatów” i spotkań Brokerage-Event - prawie 60 konkretnych propozycji współpracy w nowych projektach lub wspólnych przedsięwzięciach biznesowych.

   

 5. W październiku 2009 r. odbyły się dwie wizyty studyjne:

  • 11-14 października – wizyta w Rosji (Moskwa), przygotowana przy udziale MCNTI (Międzynarodowe Centrum Informacji Naukowej i Technicznej z siedzibą w Moskwie); wzięło w niej udział 19 osób, w tym przedstawiciele Politechnik: Warszawskiej, Białostockiej, Lubelskiej, Świętokrzyskiej, Rzeszowskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Program wizyty obejmował spotkania z naukowcami Rosyjskiej Akademii Nauk, seminarium w siedzibie MCNTI oraz spotkanie w Federalnym Centrum Badawczym.
  • 25-28 października – wizyta w Szwecji (Sztokholm, Lund), przygotowana przy udziale Agencji VINNOVA; wzięło w niej udział 20 osób, w tym przedstawiciele Politechnik: Warszawskiej, Białostockiej, Lubelskiej, Świętokrzyskiej, Rzeszowskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku.
   Program wizyty obejmował spotkanie w siedzibie Agencji VINNOVA w Sztokholmie, wizytę w Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Malmo i spotkanie z przedstawicielami parku naukowo-technologicznego MEDEON, spotkania w parku naukowo-technologicznym IDEON w Lund i na Uniwersytecie w Lund.
    

    

 6. Podsumowaniem projektu była konferencja, organizowana w dniach 17-18 listopada 2009 r. pod hasłem „Innowacje i technologie dla gospodarki” oraz towarzysząca jej wystawa. W konferencji wzięli udział przedstawiciele sektora B+R i instytucji działających na rzecz nauki. Przedstawione zostały zagadnienia związane z zastosowaniem wyników prac badawczo – rozwojowych w praktyce gospodarczej, przykłady efektywnej współpracy w zakresie wdrażania osiągnięć naukowych. Towarzysząca wydarzeniu wystawa adresowana była nie tylko do uczestników konferencji, ale i grona „szerokiej publiczności”. Na wystawie można było zapoznać się z praktyką komercjalizacji wiedzy powstałej na uczelni i w instytucjach badawczych. Zorganizowano również stoiska wystawiennicze naukowców z PW oraz zaproszonych gości, mini – seminaria, multimedialne prezentacje i sesje plakatowe.

Współpraca, rozpoczęta w trakcie realizacji projektu, kontynuowana będzie po jego zakończeniu..


Grudzień 2009

 

 

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

 „Innowacje i technologie dla gospodarki”

 

 

„Innowacje i technologie dla gospodarki” to spotkanie środowiska akademickiego, doktorantów i studentów organizowane przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej i Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia.

W czasie spotkania odbędzie się konferencja naukowa pt. „Innowacje i technologie dla gospodarki”, w trakcie której zostaną przedstawione referaty dotyczące zagadnień:

 • zastosowanie wyników prac badawczo-rozwojowych w praktyce gospodarczej,
 • przykłady efektywnej współpracy w zakresie wdrażania osiągnięć naukowych,
 • bariery współpracy uczelni technicznych Polski Wschodniej i Politechniki Warszawskiej z przemysłem.

Wystawa, będąca elementem wydarzenia, pozwoli zapoznać się z praktyką komercjalizacji wiedzy powstałej na uczelni i w instytutach badawczych. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Bliższe informacje o wystawie oraz program ramowy spotkania w zakładce DO POBRANIA. Formularz zgłoszeniowy otrzymacie Państwo przy rejestracji.

17 - 18 listopada 2009 roku - spotkajmy się na Politechnice Warszawskiej!


Tadeusz Walasek

Dyrektor Centrum Transferu Technologii
Politechniki Warszawskiej

 

10 listopada 2009

 

 

Szanowni Państwo!

 

     Serdecznie zapraszamy do obejrzenia  krótkiego filmu z konferencji "II Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód 2009".

 

 

2 września 2009


 

Dear Sir/Madam

 

        We would like to infrom you that in section "DO POBRANIA" you can find all presentations and information from 2nd Science and Technology Days Poland-East, which was in Bialystok and Bialowieza on 22-24 April 2009r.

 

24 maja 2009

 

Szanowni Państwo!

 

     Pragniemy poinformować, iż w zakładce DO POBRANIA zamieszczone zostały prezentacje wygłaszane podczas wszystkich sesji II Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód, które miało miejsce w Białymstoku i Białowieży 22-24.04.2009.

 

24 maja 2009

 

Szanowni Państwo!

   

Serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i wzięcie udziału w II Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód,  które miało miejsce w dniach 22-24 kwietnia 2009 w Domu Technika w Białymstoku oraz Hotelu Żubrówka w Białowieży. Nasze wyjątkowe wyrazy wdzięczności kierujemy także do prelegentów i zaproszonych Gości, którzy nadali naszej konferencji niezwykły charakter. Mamy nadzieję, że to spotkanie zaowocuje dialogiem i będzie stanowić bodziec do wspólnych rozmów.

 

            W II Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód, zorganizowanym w dniach 22 – 24 kwietnia 2009, wzięły udział 144 osoby z Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji. Były to osoby reprezentujące sfery B+R, przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, a także przedstawiciele Agend rządowych i samorządu gospodarczego. Krajowi i zagraniczni Uczestnicy, w szczególności z Polski, Ukrainy, Białorusi - przedstawili blisko 60 prezentacji podczas sesji plenarnych oraz – w ramach „warsztatów” i spotkań Brokerage-Event - prawie 60 konkretnych propozycji współpracy w nowych projektach lub wspólnych przedsięwzięciach biznesowych.

 

Wacław J. Białkowski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

27 kwietnia 2009

 

     

 Szanowni Państwo!

 

     W  zakładce DO POBRANIA znajdą Państwo program II Forum Dni Nauki i Technologii Polska - Wschód wraz z formularzami rejstracyjnymi.

 

20 kwietnia 2009


  

     Szanowni Państwo!

 

     Z przyjemnością informujemy, że w zakładce DO POBRANIA zamieściliśmy prezentacje, które zostały przedstawione przez prelegentów na konferencji w dniu 18 marca 2009 roku, zatytułowanej „Współpraca partnerów polskich i z krajów Europy Wschodniej dla rozwoju gospodarki – doświadczenia, nowe wyzwania i możliwości.”

Zapraszamy do obejrzenia! 

 

30 marca 2009
 

 

II FORUM Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód


     Z przyjemnością informujemy, że w dniach 22-24 kwietnia 2009 r. w Białymstoku oraz w Białowieży odbędzie się II Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód.

     Celem Forum jest rozszerzenie międzynarodowej współpracy polskich i europejskich zespołów sfery B+R oraz przedsiębiorstw działających w szczególności w obszarze zdrowia (Health), technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), eko-energii (Eco-energy), środowiska (Environment), nowych materiałów i procesów (NMP) oraz współpracy regionalnej (Transregional Co-operation) z partnerami z krajów Europy Wschodniej.
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem partnerów wschodnich liczymy na to, że podjęta podczas Forum współpraca będzie praktycznym wkładem w działania związane z realizacją Partnerstwa Wschodniego.
Sesja otwierająca odbędzie się w Sali Konferencyjnej Domu Technika NOT w Białymstoku, natomiast pozostała część Forum – w Hotelu Żubrówka w Białowieży.


      Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce II Forum DNI NAUKI I TECHNOLOGII POLSKA – WSCHÓD.

Zapraszamy do udziału!


Wacław J. Białkowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

10 marca 2009
     Serdecznie zapraszamy na konferencję „Współpraca partnerów polskich i z krajów Europy Wschodniej dla rozwoju gospodarki – doświadczenia, nowe wyzwania i możliwości.”

     Konferencja odbędzie się 18 marca 2009 r. w Warszawie w Małej AULI Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1.
Organizatorami spotkania są Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia i Politechnika Warszawska.

     Celem spotkania, w którym wezmą udział przedstawiciele instytucji naukowych i organizacji polskich i zagranicznych od lat uczestniczących z sukcesami we wspólnych projektach współpracy polsko-ukraińskiej i polsko-białoruskiej w obszarze zaawansowanych technologii, jest przedstawienie polskim pracownikom sfery B+R najlepszych praktyk tej współpracy i zaproszenie do wspólnych, dalszych działań.
Konferencja ma również na celu zapoznanie zainteresowanych udziałem w II FORUM Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód (Białystok, Białowieża 22 – 24.04.2009) z aktualnym stanem przygotowań tego przedsięwzięcia, a także programem i celami, jakie sobie postawili jego organizatorzy.

Współpraca:
- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- Partnerzy z Ukrainy
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Eureka
- Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 9 marca 2009 r. poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego:

- faksem na numer: 22 234 71 67
- pocztą elektroniczną (fotokopia) na adres:dnt2009@mwci.eu
- lub pocztą na adres: Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 80, 02-008 Warszawa

Zapraszamy do udziału w konferencji!

 

 

 1 marca 2009

 


 

KOORDYNATOR PROJEKTU

 

 

 

PARTNER PROJEKTU